พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556-

การปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / พิทยา บวรวัฒนา. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2544. - 9, 331 หน้า : ภาพประกอบ.


การปฏิรูประบบราชการ.

JF1358 / .พ5646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544