นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-

เขตการศึกษาแบบหนึ่งของอเมริกัน : ดูของคนอื่นแล้วคิดถีงของตนเอง / โดย นรนิติ เศรษฐบุตร. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 22 หน้า : ภาพประกอบ.

9745728713


เขตการศึกษา -- สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544