ไสว บุญมา, 2488-

เล่าเรื่องเมืองน้ำมัน / ไสว บุญมา. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2545. - 169 หน้า : ภาพประกอบ.

9749014073


สมาคมประเทศผู้ส่งน้ำมันปิโตรเลียมเป็นสินค้าออก.


อุตสาหกรรมปิโตรเลียม.

HD9560.5 / .ส95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544