ภาวะเศรษฐกิจและการเงินจังหวัดอุดรธานี / โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. - [ขอนแก่น] : ธนาคาร, [2544]- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2543-

ปี 2543 เป็นสรุปผลการประชุมประเมินภาพเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2543 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2543 ณ ห้องธนานนท์ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี.


การเงิน -- ไทย -- อุดรธานี -- วารสาร.


อุดรธานี -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.

HC445.ฮ7อ4 / ภ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544