เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน. - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2544. - 86 หน้า : ภาพประกอบ.

9748859878


งบการเงิน.

HF5681.ง3 / ท74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544