สัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 The 18th Seminar of the Cooperation among the Academic Library / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] = จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2543. - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด -- ไทย -- การประชุม.
ห้องสมุดระดับอุดมศึกษา -- ไทย -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544