สุรพล พยอมแย้ม, 2488-

ปฏิบัติการจิตวิทยาในงานชุมชน / สุรพล พยอมแย้ม. - กาญจนบุรี : สหายพัฒนาการพิมพ์, 2545. - 192 หน้า : ภาพประกอบ.

9746007637


จิตวิทยาสังคม.
การพัฒนาชุมชน.

HM1033 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544