นันทขว้าง สิรสุนทร.

เปลือยป๊อปคัลเจอร์ / นันทขว้าง สิรสุนทร. - [กรุงเทพฯ] : เนชั่น, 2545. - 179 หน้า : ภาพประกอบ.

9749518101


ศิลปกรรมนิยม.

HM621 / .น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544