กษัตริย์เกษตร = Agriculture-monarch. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2539] - 95 หน้า : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดีรอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ--ภาพ.
Golden Jubilee Museum of Agriculture--Pictorial works.

S549.ท92ก64 / ก563

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544