ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 21, 301 หน้า.

9745718254


กฎหมาย -- ไทย.
กฎหมาย.

KPT68 / .ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544