รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489-

เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการณ์ปี 2540 = [The Thai economy after the 1997 financial crisis] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. - กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545. - 4, 482 หน้า.

9747798735


วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-?

HC445 / .ร5823

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544