พิชัย นิลทองคำ.

วิธีพิจารณาความแพ่ง-อาญาเปรียบเทียบ / เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ. - กรุงเทพฯ : Athataya Millennium, 2544. - 109 หน้า. - โครงการสมุดปกเงิน .

9747746166


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.
วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT1710 / .พ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544