ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484-

ประวัติการเมืองไทย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538. - 477 หน้า : ภาพประกอบ.

9746026151


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2475-?
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 7 -- สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 2475-2477.

JQ1741.ก2 / ช64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544