วิทยากร เชียงกูล, 2489-

เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก / วิทยากร เชียงกูล. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2545. - 152 หน้า.

9748468682


เศรษฐศาสตร์.

HB71 / .ว627

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544