พิศาล มุกดารัศมี.

ฟรีดดิช นิทเช่ กับประชาธิปไตยสมัยใหม่ / โดย พิศาล มุกดารัศมี. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543. - 40ิ แผ่น.


นิทซ์เช่, เฟรดริช วิลเฮล์ม, ค.ศ. 1844-1900 --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544