ธวัชชัย พืชผล.

วันสำคัญของไทย : ความหมาย ประเพณี ที่มา / โดย ธวัชชัย พืชผล. - กรุงเทพฯ : บริษัท สารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, [2545] - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

9747882981


วันพิเศษ -- ไทย.

GT4878.ก2 / ธ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544