ชูเกียรติ ฉาไธสง, 2505-

เพลงชีวิต 'ศิลปินครูบ้านป่า' สลา คุณวุฒิ / ชูเกียรติ ฉาไธสง และ คม ทัพแสง. - [กรุงเทพฯ] : มิ่งมิตร, 2545. - 151 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9749026292


สลา คุณวุฒิ.


คีตกวี -- ไทย -- ชีวประวัติ.

ML410.ส463 / ช72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544