เนลสัน, เอเธิล อาร์.

นิวสตาร์ท = Newstart : รักษาสุขภาพแบบครบวงจร / โดย เอเธิล อาร์ เนลสัน, กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์. - กรุงเทพฯ : เอเวอร์กรีนบุ๊ค, 2545. - 308 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9741317727


สุขภาพ.

QT180 / .น745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544