ฎีกา.

คู่มือศอกกลับพวกโคตรโกงให้หายแค้น / โดย ฎีกา. - กรุงเทพฯ : บริษัทสารสาร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, [2545] - 158 หน้า.

9747882957


ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT839 / .ฎ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544