อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.

นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ = A study of the state of knowledge in history on ecology and environment / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545. - 251 หน้า.

9747798247


ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.
นิเวศวิทยา -- การศึกษาและการสอน -- ไทย.

DS570.98.ท9 / อ4415

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544