การจัดองค์กรในการบริหารงานยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ / โดย คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา ; บรรณาธิการ พูนศักดิ์ วรรณพงษ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2541. - 407 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

สัมมนาวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2541 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2.

9748055477


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประชุม.

KPT1576.ก67 / ก64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544