อุบลรัตน์ราชกัญญาฯ สิริวัฒนาพรรณวดี.

ตามเสียงดนตรี / พลอยแกมเพชร. - กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2545. - 293 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9747223422

PL4209.อ693ก14 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544