ทวีพงษ์ เกียรติธนะบำรุง.

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์สำหรับสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ = Cost-benefit analysis of Bangkok Metropolitan Administration's public park : a cast study of Rommaninard Park / โดย ทวีพงษ์ เกียรติธนะบำรุง. - [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 10, 111 แผ่น : ภาพประกอบ.


สวนสาธารณะ -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ค่าใช้จ่าย -- การศึกษาเฉพาะกรณี.
ต้นทุนและประสิทธิผล -- การศึกษาเฉพาะกรณี.

SB485.ก4 / ท56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544