สุเมธ แสงนิ่มนวล, 2494-

9 ส. กุญแจแห่งความสำเร็จพัฒนาท้องถิ่น = [Nine steps to local development success] / สุเมธ แสงนิ่มนวล. - กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2544. - 131 หน้า.

9747248344


การพัฒนาชุมชน -- ไทย.

HN700.592.พ6 / ส746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544