วินัย เลิศประเสริฐ.

วิธีท่องตัวบท-สรุปหลักสำคัญกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / วินัย เลิศประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์, 2545. - 272 หน้า.


วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย -- โครงเรื่อง.

KPT1710 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544