สารสนเทศสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดปราจีนบุรี) [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; คณะทำงาน มานพ พราหมณโชติ ... [และคนอื่นๆ]. - [ปราจีนบุรี] : มหาวิทยาลัย, 2544. - 1 ตลับ : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

ความต้องการของระบบ: ระบบปฏิบัติ Windows 95/98/ME; Internet version 4.0 หรือสูงกว่า.


บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ปราจีนบุรี.


ปราจีนบุรี -- ฐานข้อมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544