ผุสดี ทิพทัส.

หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. - [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. - 254 หน้า : ภาพประกอบ.

9741317948


สถาปัตยกรรม -- องค์ประกอบ.

NA2760 / .ผ75 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544