บุญเพราะ แสงเทียน, 2477-

กฎหมายอาญา 1 (ภาคบทบัญญัติทั่วไป) แนวประยุกต์ / บุญเพราะ แสงเทียน. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2545. - 371 หน้า.

9741101783


กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .บ73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544