วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 10, 174 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 2551.

9745718238 9745718858 (2548) 9745719773 (2549) 9789749900192 (2551)


เศรษฐศาสตร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544