โชติรส เพศประเสริฐ.

สนธิสัญญาส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทย-จีน = Agreement between the government of the Kingdom of Thailand and the government of the People's Republic of China for promotion and protection of investments : วิเคราะห์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ / โดย โชติรส เพศประเสริฐ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 7, 190 แผ่น.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743276548


การลงทุนของไทย -- จีน.
การลงทุนของจีน -- ไทย.
การลงทุนของต่างประเทศ (กฎหมายระหว่างประเทศ)


ไทย -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.
จีน -- สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ.

จีนศึกษา

K3830 / .ช93

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544