ชุติมา เหลืองอุทัยศิลป์.

อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ = The Constitutional Court and competence for the decision on disputes between constitutional organs / โดย ชุติมา เหลืองอุทัยศิลป์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 7, 175 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743275231


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ช736

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544