อมร จันทรสมบูรณ์, 2473-

การบัญญัติรัฐธรรมนูญเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ / โดย อมร จันทรสมบูรณ์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2515?] - ก-ค, 114 แผ่น : ภาพประกอบ.


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .อ415

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544