รวมกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / กฤตยชญ์ ศิริเขต [รวบรวม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยาพัฒน์ จำกัด, 2545. - 361 หน้า.

9741101937


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาลปกครอง -- ไทย.

KPT2620.ก32540ก4 / 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544