ทำเนียบท้องที่ / กรมมหาดไทย. - [พระนคร] : กรม, 2483- - เล่ม. - รายห้าปี - 2483-

ปี 2527 ใช้ชืิ่อ: ทำเนียบท้องที่ : สถิติข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค. ปี 2527-2531 จัดทำโดย กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ปี 2541- จัดทำโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- ทำเนียบนาม.
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย -- สถิติ.

JS7153.ก12 / ท63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544