ตรีพล เจาะจิตต์.

1 ปีรัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ทำใหม่ : คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ ? หรือแค่โฆษณา / ตรีพล เจาะจิตต์. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด, 2545. - 14, 132 หน้า : ภาพประกอบ.

9749027833


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544

JQ1745.ก55น4 / ต46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544