ชัยพัฒน์ สหัสกุล.

หลักการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ / ชัยพัฒน์ สหัสกุล. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. - 34 แผ่น : ภาพประกอบ. - โครงการฝึกอบรมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ; เล่มที่ 5/2 .


ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544