นายเมือง เดิมชื่อเถื่อน.

คู่มือประวัติศาสตร์, หรือ, วรรณกรรมมะพร้าวห้าว / โดย นายเมือง เดิมชื่อเถื่อน. - พระนคร : สำนักงานหนังสือพิมพ์ "เสียงไทย", 2491. - ก-ค, 112 หน้า.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ประวัติ.

JQ1745 / .น64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544