ประวัตินักเขียนไทย รวบรวมและเรียบเรียงโดย บุหลง ศรีกนก แก้ไขเพิ่มเติม ทองเพียร สารมาศ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ, 2524- - เล่ม.

ล.3-4 เรียบเรียงโดย ทองเพียร สารมาศ.

9744173564 9744194278


นักประพันธ์ไทย -- ชีวประวัติ.
นามปากกา -- ไทย.

PL4201 / .ศ6 2524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544