ผลงานของกระทรวงการต่างประเทศที่สำคัญในรอบปี / กระทรวงการต่างประเทศ. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2533- - เล่ม. - รายปี. - 2532-

2552 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ.
2556 ใช้ชื่อ: รายงานประจำปีกระทรวงการต่างประเทศ.


กระทรวงการต่างประเทศ--วารสาร.

JQ1746.ฮ5 / ก46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544