กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง.

พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย / โดย กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง. - กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 47 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารเผยแพร่ . - เอกสารเผยแพร่ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย) .

9745729523


สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544