ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2493-

การจัดระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา / ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. - [กรุงเทพฯ] : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 44 หน้า : ภาพประกอบ.

ปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 2545 ณ ห้องกรุงธน โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร.

9747854686


การบริหารส่วนจังหวัด -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544