ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน : รายงานการสัมมนา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ 15-17 พฤศจิกายน 2543 / [จัดโดย] กรมวิชาการเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ อารันต์ พัฒโนทัย. - [กรุงเทพฯ] : กรม, 2544. - viii, 378 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9746685422


เกษตรกรรม -- ไทย -- การประชุม.
ระบบเกษตรกรรม -- ไทย -- การประชุม.
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- การจัดการ -- การประชุม.

S471.ท9 / ก666

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544