พิพัฒน์ จักรางกูร.

ถาม-ตอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / พิพัฒน์ จักรางกูร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, 2545. - ก-ค, 563 หน้า.

9744471905


วิธีพิจารณาความอาญา -- คำถามและแบบฝึกหัด.

K5401 / .พ62 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544