สิริ เปรมจิตต์.

บทวิเคราะห์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคกิจสังคมกับปัญหาภัยพิบัติจากลัทธิคอมมิวนิสม์ / โดย สิริ เปรมจิตต์. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เสาวภาค, 2519. - 65 หน้า.


พรรคกิจสังคม.


ลัทธิคอมมิวนิสต์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544