สันติภาพ : ประวัติศาสตร์และขบวนการ : การสัมมนาในโอกาส 40 ปี ฮิโรชิมา-นางาซากิ 6 สิงหาคม 2528 ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย โครงการปีสันติภาพ 2528. - [ม.ป.ท.] : โครงการ, 2528. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)


สันติภาพ.
อาวุธนิวเคลียร์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544