น้ำแท้ มีบุญสล้าง.

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายปราบปรามและสายสอบสวน วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / น้ำแท้ มีบุญสล้าง, ร.ต.อ. กิตติ มีบุญสล้าง. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2545. - 297 หน้า.

9742030995


วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

KPT4610 / .น63 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544