ปฏิทินกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณี / จัดทำโดย งานข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรม กองกิจกรรม ฝ่ายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : งาน, 2545- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2545-

ปี 2558 ใช้ชื่อ: ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี.


เทศกาล -- ไทย -- ปฏิทิน.

GT4878.ก2 / ป26

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544