ทวีป วรดิลก, 2471-2548.

รวมกวีนิพนธ์ จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย / ทวีปวร. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2539. - 191 หน้า.

9747680602

PL4209.ท545 / ก17 2539

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544