มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-

ประมวลคำบรรยายของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา พ.ศ. 2539-2543 / จัดทำโดย สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2545. - 2 เล่ม.

9747218593 9747218585


มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.
มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481- --ทัศนะเกี่ยวกับกฎหมาย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ม623

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544