วิกฤตการณ์เศรษฐกิจการเงินของประเทศไทยและแนวทางแก้ไขปัญหา 2540-2545 บทบาทและหน้าที่ขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : สำนักวิจัยและข้อมูล องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน = Financial crisis and resolutions in Thailand 1997-2002 : roles of the Financial Sector Restructuring Authority / Research and Information Office, Financial Sector Restructuring Authority. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2545. - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. ก-ฟ, 851 หน้า : ภาพประกอบ.

ซีดี-รอมมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน.
Financial Sector Restructuring Authority.


สถาบันการเงิน -- นโยบายของรัฐ -- ไทย.
นโยบายการเงิน -- ไทย.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.
Financial institutions -- Government policy -- Thailand.
Monetary policy -- Thailand.
Financial crises -- Thailand.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540-?
Thailand -- Economic conditions -- 1986.

HG3300.56 / .ว655

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544